Исторические хроники » Проблеми устрою світу

Проблеми устрою світу

Вихід Росії з Першої світової війни послаблював військові позиції країн Антанти перед країнами Троїстого союзу. Врівноважуючим елементом виступили США. Нова позиція США щодо війни (після Лютневої й особливо Жовтневої революції в Росії) заключалася не тільки їх вступом у війну на стороні Антанти, але і виступ США в ролі посередника між воюючими сторонами.

проект дом мнения

18 січня 1919 р. у Версальському палаці розпочала роботу перша в історії країн Європи та Америки міжнародна конференція. В її роботі брали участь представники 27 країн світу. До участі в роботі конференції не були допущені представники переможених країн і радянської Росії.

США на початок світової війни вийшли на перше місце у світі по виробництву промислової продукції. Цей фактор зумовлював необхідність експансії, створення сприятливих умов для здобуття ринків її збуту, для експорту американського капіталу. Конкурентами США в цих питаннях були Великобританія і Німеччина, які здійснювали активну експансію своїх капіталів власне як у самі США, так і в країни Латинської Америки у тому числі.

Першість в економічній сфері дозволяла їм бути впевненими в конкурентній боротьбі на зовнішніх ринках. “Відкриті двері” та “рівні можливості” були, перш за все, для американського капіталу і товарів.

Великобританія на конференції в Парижі мала намір відстоювати свої геополітичні інтереси, головними з яких були збереження і розширення Британської імперії, відхилення американських планів утворення “нового світового порядку”, позбавлення Німеччини можливості мати сильну армію. Це були дійсно складні проблеми. Д. Ллойд-Джордж, розуміючи, що світ після війни змінився, готовий був йти на компроміс у питаннях пристосування капіталізму до потреб суспільного розвитку, намагався забезпечити Великобританії керівне положення в Лізі Націй, по можливості боровся проти надмірного впливу США. У цьому питанні позиції Великобританії і Франції співпадали.

Третє питання, з якого лідери “великої трійки” не могли дійти порозуміння ,– про долю німецьких колоній в Африці і на Тихому океані. Не було розбіжностей щодо того, що у переможеної Німеччини колонії слід відібрати. Зусилля були спрямовані на пошуки форм (зовнішньої), в якій би це питання вирішити. І така форма позбавлення Німеччини колоній і передача їх державам-переможницям була знайдена – система мандатного управління колишніми німецькими колоніями на час підготовки їх до незалежності.

Коллективизация в СССР - объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в крупные, коллективные путем производственной кооперации
Первые коллективные хозяйства стали возникать еще на рубеже 1917-1918 гг. Тогда же определились и три их формы, различающиеся степенью обобществления: -ТОЗы (товарищества по совместной обработке земли); -артели (обобщены основные средства производства: земля, инвентарь, скот, включая мелкий скот и птицу); -коммуны (большая степень об ...

Формирование мировоззрения декабристов
Большинство будущих декабристов родилось на рубеже нового 19в столетия : или в последнее десятилетие 18в. Все декабристы были по происхождению дворянами, принадлежащим к привилегированному сословию тогдашней крепостной России. Росли они в обеспеченных семьях и учились кто в Московском университете кто в Московской школе а, кто Царскос ...

Торговля
Развитие промышленного и ремесленного производства, получение Россией выхода к Балтийскому морю способствовали росту внешней и внутренней торговли. Улучшились пути сообщения. Были построены каналы, соединившие Волгу с Невой (Вышеволоцкий и Ладожский). Было задумано и даже начато строительство каналов между Москвой и Волгой, а также межд ...