Исторические хроники » Проблеми устрою світу

Проблеми устрою світу

Вихід Росії з Першої світової війни послаблював військові позиції країн Антанти перед країнами Троїстого союзу. Врівноважуючим елементом виступили США. Нова позиція США щодо війни (після Лютневої й особливо Жовтневої революції в Росії) заключалася не тільки їх вступом у війну на стороні Антанти, але і виступ США в ролі посередника між воюючими сторонами.

18 січня 1919 р. у Версальському палаці розпочала роботу перша в історії країн Європи та Америки міжнародна конференція. В її роботі брали участь представники 27 країн світу. До участі в роботі конференції не були допущені представники переможених країн і радянської Росії.

США на початок світової війни вийшли на перше місце у світі по виробництву промислової продукції. Цей фактор зумовлював необхідність експансії, створення сприятливих умов для здобуття ринків її збуту, для експорту американського капіталу. Конкурентами США в цих питаннях були Великобританія і Німеччина, які здійснювали активну експансію своїх капіталів власне як у самі США, так і в країни Латинської Америки у тому числі.

Першість в економічній сфері дозволяла їм бути впевненими в конкурентній боротьбі на зовнішніх ринках. “Відкриті двері” та “рівні можливості” були, перш за все, для американського капіталу і товарів.

Великобританія на конференції в Парижі мала намір відстоювати свої геополітичні інтереси, головними з яких були збереження і розширення Британської імперії, відхилення американських планів утворення “нового світового порядку”, позбавлення Німеччини можливості мати сильну армію. Це були дійсно складні проблеми. Д. Ллойд-Джордж, розуміючи, що світ після війни змінився, готовий був йти на компроміс у питаннях пристосування капіталізму до потреб суспільного розвитку, намагався забезпечити Великобританії керівне положення в Лізі Націй, по можливості боровся проти надмірного впливу США. У цьому питанні позиції Великобританії і Франції співпадали.

Третє питання, з якого лідери “великої трійки” не могли дійти порозуміння ,– про долю німецьких колоній в Африці і на Тихому океані. Не було розбіжностей щодо того, що у переможеної Німеччини колонії слід відібрати. Зусилля були спрямовані на пошуки форм (зовнішньої), в якій би це питання вирішити. І така форма позбавлення Німеччини колоній і передача їх державам-переможницям була знайдена – система мандатного управління колишніми німецькими колоніями на час підготовки їх до незалежності.

Значение смутного времени.
Ознакомившись с подробностями смутного времени, нетрудно понять их общий ход. Начало смут было положено прекращением московской династии, а причины заключались в недовольстве разных классов московского населения теми условиями жизни, какие создались в московском государстве. Бояре и княжата были озлоблены гонениями Грозного и Годунова. ...

Изменения в политической системе в конце XIX в. – начале XX в. Политические партии.
Политическую систему Великобритании составляли две крупные партии – либералов и консерваторов, поочередно сменявшие друг друга у власти. Обе партии представляли интересы имущих классов, и в их политике не было принципиальных отличий, но по своему классовому составу они различались. Либералы представляли интересы главным образом крупной ...

Второй акт смуты. Василий Шуйский.
Второй акт смуты открылся избранием на царствование Василия Шуйского. Представитель рода нижегородско – суздальских Рюриковичей, он входил в круг могущественной аристократии страны. В 1591 г. он возглавил от Боярской думы специальную комиссию, признавшую насильственную смерть царевича Дмитрия. В 1605 г. он свидетельствовал москвичам о е ...